Protipovodňových opatření pro DSO Pečecký region a partnery

DSO Pečecký region získal podporu na projekt “Protipovodňových opatření pro DSO Pečecký region a partnery”.

Dobrovolný svazek obcí Pečecký region

Vzájemnou dohodou obcí bylo v roce 2000 založeno  sdružení obcí "Pečecký region",  na jehož základě bylo o rok později, v roce 2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. ustaven  "Dobrovolný svazek obcí Pečecký region".  Zakladatelských obcí bylo jedenáct, z nichž v létě 2007 ukončila členství v DSO obec Cerhenice. Do současné doby stoupl jejich počet  na patnáct.

  Sídlem mikroregionu rozkládajícího se v Polabí východně od Prahy, jsou Pečky. Příznivé podmínky k tomu vytvořila jejich výhodná poloha v centru regionu a snadná dostupnost ze všech obcí regionu.

   Nejvyšším orgánem svazku obcí je shromáždění starostů. Statutárním orgánem je předseda svazku a dva místopředsedové. Svazek obcí se rozkládá z větší části na území bývalého kolínského a z menší části na území nymburského okresu. Veřejnou správou přísluší svazek obcí do Středočeského kraje.

Fotografie našich projektů